Stichting Leven in de Brouwerij

De Stichting Leven in de Brouwerij is opgericht om participatie en integratie te bevorderen. Dit kan op twee manieren gestalte krijgen:

  1. het organiseren van bijeenkomsten rond het thema participatie en integratie
  2. het ondersteunen van mensen en organisaties die een concrete bijdrage leveren aan de participatie en integratie van groepen in de Nederlandse samenleving.

De doelgroep bestaat uit mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Die afstand kan zijn ontstaan door een aantal oorzaken:

–  een geestesziekte (GGZ-cliënten)
–  een geestelijke of lichamelijke handicap
–  sociale achterstand, bijvoorbeeld bij allochtonen.

In het vervolg van dit memo wordt regelmatig de term “buitenstaanders” gebruikt om deze verschillende doelgroepen aan te duiden.

Amsterdam Nieuw West

De Stichting Leven in de Brouwerij is ontstaan in Amsterdam Nieuw West. Juist daar wordt elke dag weer duidelijk dat allochtone stadsgenoten vaak dubbel gehandicapt zijn in hun relatie tot de arbeidsmarkt: jonge allochtonen hebben relatief vaak last van een geestelijke scheefgroei. Naast een taalachterstand hebben ze te maken met een sociale achterstand, doordat ze zijn opgegroeid in een omgeving die niet bekend is met de omgangsvormen op de werkvloer.

Hoewel deze doelgroep wellicht lastig te benaderen is wil de Stichting juist ook voor deze jongeren toegevoegde waarde bieden. Dat kan bijvoorbeeld op indirecte wijze door met stadsdelen, zorginstellingen en werkgevers nieuwe manieren te onderzoeken waarop de doelgroep benaderd kan worden, maar het kan ook door werkgevers te ondersteunen (financieel of praktisch) die (begeleide) werkplekken (willen) aanbieden.

De Stichting zal in eerste instantie vooral (maar niet uitsluitend) werkzaam zijn in Amsterdam Nieuw West. Op termijn kan het werkterrein uitgebreid worden.

Samenwerkingspartners

Brouwerij De 7 Deugden is een onderneming die is opgericht om werkgelegenheid te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Waar mogelijk en wenselijk zal het programma van de Stichting worden uitgevoerd in samenwerking met Brouwerij De 7 Deugden.